સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા માં 2000 ઓફિસર જગ્યા પર ભરતી,63 હજાર પગાર મળશે

5/5 - (1 vote)

SBI PO Recruitment 2023 : જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારા માટે બેસ્ટ ભરતી ની જાહેરાત આવી છે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં પ્રોબેશનરી ઓફિસરની જગ્યા પર ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માં અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવાર ભરતી ને લગતી તમામ માહિતી આ લેખ માં વાંચી મેળવી શકે છે.,અથવા તો SBI PO Recruitment 2023 Notification વાંચી શકો છો. તેમજ તમારા મિત્રો,સગાસબંધી જે નોકરી ની શોધ માં છે તેમને જરૂર શેર કરો.

SBI PO Recruitment 2023
SBI PO Recruitment 2023

SBI Probationary Officers Recruitment 2023 | સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા પ્રોબેશનરી ઓફિસર ભરતી 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા
પોસ્ટ નામ પ્રોબેશનરી ઓફિસર
અરજી કરવાની શરૂઆત તારીખ 07 સપ્ટેમ્બર 2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 27 સપ્ટેમ્બર 2023
અરજી કરવાની પદ્ધતિ ઓનલાઈન
Official Website www.sbi.co.in

પોસ્ટનું નામ | SBI PO Recruitment 2023 Post Name

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા જાહેરાત માં જણાવ્યા મુજબ પ્રોબેશનરી ઓફિસર જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે, આ ભરતી માં જરૂરી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે

કુલ જગ્યા | SBI PO Recruitment 2023 Vacancy

આ ભરતી માં 2000 જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવશે. જે અલગ અલગ પોસ્ટ મુજબ ની કુલ જગ્યા છે.

પોસ્ટ નામ કુલ જગ્યા
પ્રોબેશનરી ઓફિસર 2000

શૈક્ષણિક લાયકાત | SBI PO Recruitment 2023 Qualification

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી માં પ્રોબેશનરી ઓફિસરની પોસ્ટ માટે સ્નાતક ની ડિગ્રી મેળવેલ હોવી જરૂરી છે.

વયમર્યાદા | SBI PO Recruitment 2023 Age Limit

આ ભરતી માં ઉમેદવાર ની વય લઘુત્તમ 30 વર્ષ હોવી જરૂરી છે, તેમજ સરકારી નિયમ મુજબ ભરતી પક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.

મહત્તમ વયમર્યાદા 21 વર્ષ
લઘુત્તમ વયમર્યાદા 30 વર્ષ

પગાર ધોરણ | SBI PO Recruitment 2023 Salary

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા બેશનરી ઓફિસર ની આ ભરતી માં પસંદગી થનાર ઉમેદવાર મહિને રૂ. 65,780- રૂ. 68,580 ચૂકવવામાં આવશે.

પસંદગી પક્રિયાં | SBI PO Recruitment 2023 Selection Process

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ની ભરતી પક્રિયા નીચે જણાવેલ પદ્ધતિ મુજબ કરવામાં આવશે,જેની માહિતી તમે ઓનલાઇન અરજી થઈ ગયા બાદ કરવામાં આવશે.

 • Preliminary Examination
 • Main Examination
 • Psychometric Test
 • Group Exercise & Interview

મહત્ત્વની તારીખ | SBI PO Recruitment 2023 Apply online

ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત 07 સપ્ટેમ્બર 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ (SBI PO Recruitment 2023 Last Date) 27 સપ્ટેમ્બર 2023

અરજી કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજ | SBI PO Recruitment 2023 Important Document

 • ફોટો
 • સહી
 • સ્નાતક ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ (લાયકાત પ્રમાણપત્ર)
 • અન્ય વિગત

અરજી કરવા માટેની મહત્ત્વની લિન્ક | SBI PO Recruitment 2023 Important link

અરજી કેવી રીતે કરવી ?

 • સૌ પ્રથમ તમારી જાહેરાત માં તમે અરજી કરવા માટે સક્ષમ છો કે નહીં તે ચેક કરો.
 • ત્યાર બાદ સત્તાવાર વેબસાઇટ https://cgrs.ibps.in/ પર જાઓ.
 • ત્યાર બાદ રજિસ્ટ્રેશન કરો.
 • સંપૂર્ણ વિગત Application Form માં ભરો.
 • અરજી Submit થઈ ગયા બાદ અરજી ની Print કાઢો.

નોંધ : અરજી કરતાં પહેલા જાહેરાત વાંચી સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી લો પછી અરજી કરો,અમારા દ્વારા આપેલ માહિતી માં કોઈ ફેરફાર પણ હોય શકે છે.

જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારે આ ભરતી વિશે પણ જાણવું જોઈએ :