સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા માં આવી ભરતી,ITI અને Diploma પાસ ઉમેદવાર કરી શકશે અરજી

Rate this post

SAIL Recruitment 2023 : જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારા માટે બેસ્ટ ભરતી ની જાહેરાત આવી છે લ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયામાં એપ્રેન્ટિસ ની જગ્યા પર ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માં અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવાર ભરતી ને લગતી તમામ માહિતી આ લેખ માં વાંચી મેળવી શકે છે.,અથવા તો SAIL Recruitment 2023 Notification વાંચી શકો છો. તેમજ તમારા મિત્રો,સગાસબંધી જે નોકરી ની શોધ માં છે તેમને જરૂર શેર કરો.

SAIL Recruitment 2023
SAIL Recruitment 2023

SAIL Recruitment 2023 | સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થા સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા
પોસ્ટ નામ એપ્રેન્ટિસ
અરજી કરવાની શરૂઆત તારીખ 29 ઓગસ્ટ 2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર 2023
અરજી કરવાની પદ્ધતિ ઓનલાઈન
SAIL Official Website https://sail.co.in/

પોસ્ટનું નામ | SAIL Recruitment 2023 Post Name

સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા જાહેરાત માં જણાવ્યા મુજબ ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ,સ્નાતક એપ્રેન્ટિસ,ડિપ્લોમા એપ્રેન્ટિસ જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે, આ ભરતી માં જરૂરી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે.

કુલ જગ્યા | SAIL Recruitment 2023 Vacancy

આ ભરતી માં 336 જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવશે. જે અલગ અલગ પોસ્ટ મુજબ ની કુલ જગ્યા છે.

પોસ્ટ નામ કુલ જગ્યા
ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ,સ્નાતક એપ્રેન્ટિસ,ડિપ્લોમા એપ્રેન્ટિસ 336

શૈક્ષણિક લાયકાત | SAIL Recruitment 2023 Qualification

સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી માં ધોરણ 10 પાસ/12 પાસ/આઇટીઆઇ/ડિપ્લોમા/સ્નાતક પાસ ઉમેદવારી નોંધાવી શકે છે.

વયમર્યાદા | SAIL Recruitment 2023 Age Limit

સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા માં ઉમેદવાર ની ઉંમર લઘુત્તમ 28 વર્ષ હોવી જરૂરી છે, તેમજ સરકારી નિયમ મુજબ ભરતી પક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.

મહત્તમ વયમર્યાદા 18 વર્ષ
લઘુત્તમ વયમર્યાદા 28 વર્ષ

સ્ટાઇપેન્ડ | SAIL Recruitment 2023 Stipend

SAIL ની આ ભરતી માં પસંદગી થનાર ઉમેદવાર મહિને એપ્રેન્ટિસશીપ એક્ટ 1992 મુજબ સ્ટાઇપેન્ડ ચૂકવવામાં આવશે.

પસંદગી પક્રિયાં | SAIL Recruitment 2023 Selection Process

SAIL ની ભરતી પક્રિયા નીચે મુજબ ના સ્ટેપ મુજબ કરવામાં આવશે.

 • મેરીટ લિસ્ટ
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • મેડિકલ ટેસ્ટ

મહત્ત્વની તારીખ | SAIL Recruitment 2023 Apply online

ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત 29 ઓગસ્ટ 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ (SAIL Recruitment 2023 Last Date) 30 સપ્ટેમ્બર 2023

અરજી કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજ | SAIL Recruitment 2023 Important Document

 • ફોટો
 • સહી
 • ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ (લાયકાત પ્રમાણપત્ર)
 • અન્ય વિગત

અરજી કરવા માટેની મહત્ત્વની લિન્ક | SAIL Recruitment 2023 Important link

અરજી કેવી રીતે કરવી ?

 • સૌ પ્રથમ તમારી જાહેરાત માં તમે અરજી કરવા માટે સક્ષમ છો કે નહીં તે ચેક કરો. – http://sailcareers.com/
 • ત્યાર બાદ સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.apprenticeshipindia.gov.in/ & http://www.mhrdnats.gov.in/ પર જાઓ.
 • ત્યાર બાદ રજિસ્ટ્રેશન કરો.
 • સંપૂર્ણ વિગત Application Form માં ભરો.
 • અરજી Submit થઈ ગયા બાદ અરજી ની Print કાઢો.

નોંધ : અરજી કરતાં પહેલા જાહેરાત વાંચી સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી લો પછી અરજી કરો,અમારા દ્વારા આપેલ માહિતી માં કોઈ ફેરફાર પણ હોય શકે છે.

જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારે આ ભરતી વિશે પણ જાણવું જોઈએ :