સ્ટાફ સિલેક્શન બોર્ડ દ્વારા 10 પાસ 12 પાસ માટે હેડ કોન્સ્ટેબલ ની બમ્પર ભરતી જાહેર કરી

Rate this post

SSC GD SSB Head Constable Recruitment 2023 : જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારા માટે બેસ્ટ ભરતી ની જાહેરાત આવી છે સ્ટાફ સિલેક્શન બોર્ડ દ્વારા હેડ કોન્સ્ટેબલ ની જગ્યા પર ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માં અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવાર ભરતી ને લગતી તમામ માહિતી આ લેખ માં વાંચી શકે છે.,અથવા તો SSC Recruitment 2023 Notification વાંચી શકો છો. તેમજ તમારા મિત્રો,સગાસબંધી જે નોકરી ની શોધ માં છે તેમને જરૂર શેર કરો.

SSC Recruitment 2023

SSC Recruitment 2023 | SSC GD SSB Head Constable Recruitment 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થા સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન
પોસ્ટ નામ હેડ કોન્સ્ટેબલ સહિત અન્ય
અરજી કરવાની શરૂઆત તારીખ ટુંક સમય માં જાહેર કરવામાં આવશે
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ટુંક સમય માં જાહેર કરવામાં આવશે
અરજી કરવાની પદ્ધતિ ઓનલાઈન
Official Website https://ssb.gov.in

પોસ્ટનું નામ

સ્ટાફ સિલેક્શન બોર્ડ દ્વારા જાહેરાત માં જણાવ્યા મુજબ ભારત માં હેડ કોન્સ્ટેબલ સહિત અન્ય જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે, આ ભરતી માં જરૂરી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારએ ઓનલાઇન અરજી કરવાની છે.

કુલ જગ્યા

આ ભરતી માં અલગ અલગ પોસ્ટ મુજબ કુલ 18000 થી વધુ જગ્યા પર ભરતી થવા જઈ રહી છે,જેની વિગત નીચે કોષ્ટક માં દર્શાવવામાં આવેલ છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

આ ભરતીમાં અરજી કરનાર ઉમેદવાર ની લાયકાત 10પાસ/12 પાસ હોવું જરૂરી છે.

પગારધોરણ

SSC હેડ કો્સ્ટેબલમાં પસંદગી થનાર ઉમેદવાર ને રૂ.21,700/- થી રૂ.69,100/- સુધી માસિક મહેનતાણું ચુકવણી કરવામાં આવશે.

વય મર્યાદા

આ ભરતીમાં ઉમેદવાર ની ઉંમર 18 થી 28 વર્ષ હોવી જોઈએ.જેની ગણતરી 25 સપ્ટેમ્બર 2023 મુજબ થશે.

પસંદગી પક્રિયાં

સ્ટાફ સિલેક્શન બોર્ડ ની આ ભરતી માં નીચે જણાવેલ સ્ટેપ મુજબ ભરતી પક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.

  • લેખિત પરિક્ષા
  • શારીરિક કસોટી
  • દસ્તાવેજ ચકાસણી

મહત્ત્વની તારીખ

ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત ટુંક સમય માં જાહેર કરવામાં આવશે
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ટુંક સમય માં જાહેર કરવામાં આવશે

અરજી કરવા માટેની મહત્ત્વની લિન્ક

અરજી કેવી રીતે કરવી ?

  • સૌ પ્રથમ જાહેરાત માં તમે અરજી કરવા માટે સક્ષમ છો કે નહીં તે ચેક કરો.
  • ત્યાર બાદ સત્તાવાર વેબસાઇટ https://ssb.gov.in પર જાઓ.
  • હવે Apply ના બટન પર ક્લિક કરો
  • ત્યાર બાદ Registration કરો
  • સંપૂર્ણ વિગત Application Form માં ભરો.
  • અરજી Submit થઈ ગયા બાદ અરજી ની Print કાઢો.

નોંધ : અરજી કરતાં પહેલા જાહેરાત વાંચી સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી લો પછી અરજી કરો,અમારા દ્વારા આપેલ માહિતી માં કોઈ ફેરફાર પણ હોય શકે છે.

જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારે આ ભરતી વિશે પણ જાણવું જોઈએ :