મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત 2023: મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ, અરજી પ્રક્રિયા, સંપૂર્ણ માહિતી

Rate this post

Mafat Plot Yojana 2023, મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત 2023: ગુજરાતના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જમીનની માલિકી વિના ગરીબ ગ્રામીણ મજૂરો અને કારીગરો માટે ઘરના પ્લોટનું મફત વિતરણ રાજ્ય સરકારના પંચાયત વિભાગના નેજા હેઠળ 1972 માં શરૂ થયું હતું. મફત પ્લોટ પ્લાન ફોર્મ 2023 વિશે વધુ જાણવા માટે, આ માહિતીપ્રદ લેખ વાંચવાનું ચાલુ રાખો.

મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત 2023

પોસ્ટ ટાઈટલ મફત પ્લોટ યોજના ગુજરાત 2023
પોસ્ટ નામ મફત પ્લોટ યોજના ફોર્મ
વિભાગ પંચાયત વિભાગ ગુજરાત
લાભ કોને મળશે? ગ્રામ્ય વિસ્તારના ગરીબ લોકોને
રાજ્ય ગુજરાત
પરિપત્ર પ્રકાશિત તારીખ 30/07/2022
સત્તાવાર વેબ સાઈટ panchayat.gujarat.gov.in
અરજી પ્રકાર ઓફલાઈન

મફત પ્લોટ યોજના ડોક્યુમેન્ટ યાદી (Documents)

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે, તમારે જરૂરી દસ્તાવેજો અને પુરાવા પ્રદાન કરવા આવશ્યક છે.

  • અરજી ફોર્મ
  • રેશનકાર્ડની નકલ
  • ચૂંટણીકાર્ડની નકલ / આધારકાર્ડની નકલ
  • SECCના નામની વિગત
  • ખેતીની જમીનનો દાખલો (જમીન નથી તેની વિગત)
  • પ્લોટ / મકાનની વિગત દર્શાવતો દાખલો

Important Links