પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ લિમિટેડ માં ડિપ્લોમા ટ્રેની ની જગ્યા પર ભરતી જાહેર

1/5 - (1 vote)

PGCIL Diploma Trainee Recruitment 2023 : જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારા માટે બેસ્ટ ભરતી ની જાહેરાત આવી છે પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ લિમિટેડમાં ડિપ્લોમા ટ્રેનીની જગ્યા પર ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માં અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવાર ભરતી ને લગતી તમામ માહિતી આ લેખ માં વાંચી શકે છે.,અથવા તો PGCIL Diploma Trainee Recruitment 2023 Notification વાંચી શકો છો. તેમજ તમારા મિત્રો,સગાસબંધી જે નોકરી ની શોધ માં છે તેમને જરૂર શેર કરો.

PGCIL Diploma Trainee Recruitment 2023
PGCIL Diploma Trainee Recruitment 2023

PGCIL Recruitment 2023 | પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ લિમિટેડ ભરતી 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થા પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ લિમિટેડ
પોસ્ટ નામ ડિપ્લોમા ટ્રેની
અરજી કરવાની શરૂઆત તારીખ 01 સપ્ટેમ્બર 2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 23 સપ્ટેમ્બર 2023
અરજી કરવાની પદ્ધતિ ઓનલાઈન
Official Website http://www.powergrid.in

પોસ્ટનું નામ | Indian Coast Guard Recruitment 2023 Post Name

પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ લિમિટેડ દ્વારા જાહેરાત માં જણાવ્યા મુજબ ભારત માં વિવિધ ઝોન મુજબ ડિપ્લોમા ટ્રેનીની જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે, આ ભરતી માં જરૂરી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારએ ઓનલાઇન અરજી કરવાની છે.

કુલ જગ્યા | PGCIL Diploma Trainee Recruitment 2023 Vacancy

આ ભરતી માં અલગ અલગ પોસ્ટ મુજબ કુલ 425 જગ્યા પર ભરતી થવા જઈ રહી છે,જેની વિગત નીચે કોષ્ટક માં દર્શાવવામાં આવેલ છે.

અલગ અલગ ક્ષેત્ર મુજબ જગ્યા

ક્ષેત્ર જગ્યા
ઉત્તર-1 85
ઉત્તર- 2 15
ઉત્તર- 3 50
પૂર્વ – 1 35
પૂર્વ – 2 20
ઉત્તર-પૂર્વ 17
દક્ષિણ – 1 47
દક્ષિણ – 2 48
પશ્ચિમ – 1 40
પશ્ચિમ – 2 44
ઓડીસા પ્રોજેક્ટ 11
કોર્પોરેટ પ્રોજેક્ટ 13

શૈક્ષણિક લાયકાત | PGCIL Diploma Trainee Recruitment 2023 Education Qualification

આ ભરતીમાં અરજી કરનાર ઉમેદવાર ની લાયકાત સિવિલ/ઈલેક્ટ્રોનિક્સ/ઈલેક્ટ્રીકલમાં ડિપ્લોમા 70% ગુણ સાથે પાસ કરેલ તેમજ વધુ માં વધુ BE/B.Tech નો અભ્યાસ કરેલ હોવો જૉઇએ.

પગાર ધોરણ | PGCIL Diploma Trainee Recruitment 2023 Salary

PGCIL માં પસંદગી થનાર ઉમેદવાર ને રૂ.27,500/- માસિક મહેનતાણું ચુકવણી કરવામાં આવશે.

વયમર્યાદા | PGCIL Diploma Trainee Recruitment 2023 Age Limit

આ ભરતીમાં ઉમેદવાર ની લઘુત્તમ 27 વર્ષ હોવી જરૂરી છે.જેની ગણતરી 23 સપ્ટેમ્બર 2023 મુજબ થશે.

અરજી ફી | PGCIL Diploma Trainee Recruitment 2023 Application fees

કેટેગરી અરજી ફી
General રૂ.300/-
OBC રૂ.300/-
SC 00
ST 00
EWS 00
PwD 00

પસંદગી પક્રિયાં | PGCIL Diploma Trainee Recruitment 2023 Selection Process

આ પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ લિમિટેડ ની ભરતી માં નીચે જણાવેલ સ્ટેપ મુજબ ભરતી પક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.

  • લેખિત પરીક્ષા

મહત્ત્વની તારીખ | PGCIL Diploma Trainee Recruitment 2023 Last Date

ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત 01 સપ્ટેમ્બર 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 23 સપ્ટેમ્બર 2023

અરજી કરવા માટેની મહત્ત્વની લિન્ક | PGCIL Diploma Trainee Recruitment 2023 Importanat Link

અરજી કેવી રીતે કરવી ? How to Apply PGCIL Diploma Trainee Recruitment 2023?

  • સૌ પ્રથમ જાહેરાત માં તમે અરજી કરવા માટે સક્ષમ છો કે નહીં તે ચેક કરો.
  • ત્યાર બાદ સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.powergrid.in/ પર જાઓ.
  • હવે Apply ના બટન પર ક્લિક કરો
  • ત્યાર બાદ Registration કરો
  • સંપૂર્ણ વિગત Application Form માં ભરો.
  • અરજી Submit થઈ ગયા બાદ અરજી ની Print કાઢો.

નોંધ : અરજી કરતાં પહેલા જાહેરાત વાંચી સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી લો પછી અરજી કરો,અમારા દ્વારા આપેલ માહિતી માં કોઈ ફેરફાર પણ હોય શકે છે.

જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારે આ ભરતી વિશે પણ જાણવું જોઈએ :