ડીએસએસએસબી માં 1841 ખાલી પડેલી જગ્યા માટે અરજી મંગાવવામાં આવી છે,પગારધોરણ રૂ142400

Rate this post

DSSSB Recruitment 2023 : જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારા માટે બેસ્ટ ભરતી ની જાહેરાત આવી છે ડીએસએસએસબીમાં ટીચિંગ તેમજ નોન ટીચિંગની જગ્યા પર ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માં અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવાર ભરતી ને લગતી તમામ માહિતી આ લેખ માં વાંચી મેળવી શકે છે.,અથવા તો DSSSB Recruitment 2023 Notification વાંચી શકો છો. તેમજ તમારા મિત્રો,સગાસબંધી જે નોકરી ની શોધ માં છે તેમને જરૂર શેર કરો.

DSSSB Recruitment 2023

DSSSB Recruitment 2023 | ડીએસએસએસબી ભરતી 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થા દિલ્હી સબઓર્ડીનેટ સર્વિસિસ સિલેક્શન બોર્ડ
પોસ્ટ નામ ટીચિંગ તેમજ નોન ટીચિંગની જગ્યા
અરજી કરવાની શરૂઆત તારીખ 17 ઓગસ્ટ 2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર 2023
અરજી કરવાની પદ્ધતિ ઓનલાઈન
DSSSB Official Website https://dsssb.delhi.gov.in/

પોસ્ટનું નામ | SAIL Recruitment 2023 Post Name

દિલ્લી સબઓરડીનેટ સર્વિસ સિલેક્શન બોર્ડ દ્વારા જાહેરાત માં જણાવ્યા મુજબ ટીચિંગ તેમજ નોન ટીચિંગની જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે, આ ભરતી માં જરૂરી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારએ ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે

કુલ જગ્યા | DSSSB Recruitment 2023 Vacancy

આ ભરતી માં 1841 જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવશે. જે અલગ અલગ પોસ્ટ મુજબ ની કુલ જગ્યા છે.

પોસ્ટ નામ કુલ જગ્યા
ટીચિંગ તેમજ નોન ટીચિંગની જગ્યા 1841

શૈક્ષણિક લાયકાત | DSSSB Recruitment 2023 Qualification

ડીએસએસએસબી ભરતી માં વિવિધ પોસ્ટ મુજબ અલગ અલગ લાયકાત છે જેની વિગર તમારે નીચે નોટિફિકેશનમાં જઈ ડાઉનલોડ કરી વાંચી લેવું.

વયમર્યાદા | DSSSB Recruitment 2023 Age Limit

ડીએસએસએસબી માં ઉમેદવાર ની ઉંમર લઘુત્તમ 32 વર્ષ હોવી જરૂરી છે, તેમજ સરકારી નિયમ મુજબ ભરતી પક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.

મહત્તમ વયમર્યાદા 18 વર્ષ
લઘુત્તમ વયમર્યાદા 32 વર્ષ

પગાર ધોરણ | DSSSB Recruitment 2023 Salary

ડીએસએસએસબી ની આ ભરતી માં પસંદગી થનાર ઉમેદવાર મહિને અલગ અલગ પોસ્ટ મુજબ ચૂકવવામાં આવશે. જે જાહેરાત માં વાંચી લેવું.

પસંદગી પક્રિયાં | DSSSB Recruitment 2023 Selection Process

ડીએસએસએસબી ની ભરતી પક્રિયા વન ટાયર પદ્ધતિ મુજબ કરવામાં આવશે,જેની માહિતી તમે ઓનલાઇન અરજી થઈ ગયા બાદ કરવામાં આવશે.

 • લેખિત પરીક્ષા
 • ઇંટરવ્યૂ

મહત્ત્વની તારીખ | DSSSB Recruitment 2023 Apply online

ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત 16 ઓગસ્ટ 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ (DSSSB Recruitment 2023 Last Date) 15 સપ્ટેમ્બર 2023

અરજી કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજ | DSSSB Recruitment 2023 Important Document

 • ફોટો
 • સહી
 • ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ (લાયકાત પ્રમાણપત્ર)
 • અન્ય વિગત

અરજી કરવા માટેની મહત્ત્વની લિન્ક | DSSSB Recruitment 2023 Important link

અરજી કેવી રીતે કરવી ?

 • સૌ પ્રથમ તમારી જાહેરાત માં તમે અરજી કરવા માટે સક્ષમ છો કે નહીં તે ચેક કરો.
 • ત્યાર બાદ સત્તાવાર વેબસાઇટ https://dsssb.delhi.gov.in/ પર જાઓ.
 • ત્યાર બાદ રજિસ્ટ્રેશન કરો.
 • સંપૂર્ણ વિગત Application Form માં ભરો.
 • અરજી Submit થઈ ગયા બાદ અરજી ની Print કાઢો.

નોંધ : અરજી કરતાં પહેલા જાહેરાત વાંચી સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી લો પછી અરજી કરો,અમારા દ્વારા આપેલ માહિતી માં કોઈ ફેરફાર પણ હોય શકે છે.

જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારે આ ભરતી વિશે પણ જાણવું જોઈએ :