ગુજરાતમાં હાલ આવેલ તમામ નવી ભરતી વિશે માહિતી

Rate this post

ઓજસ નવી ભરતી 2023 : જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારા માટે બેસ્ટ 2023 ની નવી ભરતી ની જાહેરાત વિશે તમામ માહિતી સૂચવવામાં આવી છે,જેમાં ધોરણ 8 પાસ થી લઈ સ્નાતક સુધી ની તમામ લાયકાત ધરાવનાર વ્યક્તિ માટે સંપૂર્ણ ભરતી ની જાણકારી આપવામાં આવે છે અને દરરોજ રોજગાર ને લગતા સમાચાર જાણવા મળશે. આ માહિતી તમારા મિત્રો,સગાસબંધી જે નોકરી ની શોધ માં છે તેમને જરૂર શેર કરો.

ઓજસ નવી ભરતી 2023

ઓજસ નવી ભરતી 2023

ગુજરાત સરકારી ભરતી 2023 ની રાહ જોઈ રહ્યા છો તો તમારા માટે આ લેખ મહત્ત્વ નો બનવાનો છે કેમ કે આ લેખ માં ગુજરાત માં ચાલી રહેલ હાલની ભરતી 2023 ની તમામ ભરતી વિશે ની જાણકારી આપવામાં આવી છે.

ઓજસ નવી ભરતી 2023 અવલોકન

ભરતી જાહેરાત નવી ભરતી 2023
ભરતી સંસ્થા તમામ સરકારી ભરતી 2023
ભરતી સ્થળ ગુજરાત
ભરતી પ્રકાર સરકારી ભરતી
આ માહિતીનો મુખ્ય હેતુ આપ સુધી સરકારી ભરતી ને લગતી માહિતી પહોંચાડવી

હાલની ભરતી 2023 | ઓજસ નવી ભરતી 2023

ગુજરાત માં હાલ માં ચાલી રહેલ તમામ સરકારી ભરતી વિગત નીચે આપવામાં આવેલ છે.

ભારતીય રેલવે ભરતી 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થા ભારતીય રેલવે
પોસ્ટ નામ વિવિધ એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 28 સપ્ટેમ્બર 2023
Apply Online Click Here

રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ ભરતી 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થા રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ
પોસ્ટ નામ કોન્સ્ટેબલ
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ટુંક સમય માં જાહેર થશે
Apply Online Click Here

ભારતીય તટ રક્ષક વિભાગ ગાંધીનગર ભરતી 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થા ભારતીય તટ રક્ષક વિભાગ
પોસ્ટ નામ વિવિધ જગ્યા
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 18 સપ્ટેમ્બર 2023
Apply Online Click Here

સશસ્ત્ર સીમા બળ ભરતી 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થા સશસ્ત્ર સીમા બળ
પોસ્ટ નામ આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ (કમ્યુનિકેશન)
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 01 ઓકટોબર 2023
Apply Online Click Here

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થા સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન
પોસ્ટ નામ કોન્સ્ટેબલ વિવિધ જગ્યા
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર 2023
Apply Online Click Here

ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન ભરતી 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થા ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન
પોસ્ટ નામ એપ્રેન્ટિસ
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 20 સપ્ટેમ્બર 2023
Apply Online Click Here

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થા એરોનોટિક્સ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી
પોસ્ટ નામ એપ્રેન્ટિસ
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 21 સપ્ટેમ્બર 2023
Apply Online Click Here

એરોનોટિક્સ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી ભરતી 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થા એરોનોટિક્સ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી
પોસ્ટ નામ પ્રોજેક્ટ સહાયક-1
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 14 સપ્ટેમ્બર 2023
Apply Online Click Here

ઓઇલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ ભરતી 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થા એરોનોટિક્સ ડેવલપમેન્ટ એજન્સી
પોસ્ટ નામ પ્રોજેક્ટ સહાયક-1
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 14 સપ્ટેમ્બર 2023
Apply Online Click Here

ઓઇલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ ભરતી 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થા ઓઇલ ઈન્ડિયા લિમિટેડ
પોસ્ટ નામ ડોમેન નિષ્ણાત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 09 સપ્ટેમ્બર 2023
Apply Online Click Here

ગુજરાત ટ્રાફિક પોલીસ ભરતી 2023

ભરતી કરનાર સંસ્થા ગુજરાત ટ્રાફિક પોલીસ
પોસ્ટ નામ માનદ સેવક/સેવિકા
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 10 સપ્ટેમ્બર 2023
Apply Online Click Here