કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ માટે નેશનલ બેંક માં સરકારી નોકરી મેળવવાનો મોકો,પગાર રૂ44500 સુધી

Rate this post

NABARD Recruitment 2023,NABARD Recruitment 2023 Notification,NABARD Recruitment 2023 Apply Online,NABARD Recruitment 2023 Last Date,NABARD Recruitment 2023 Eligibility,NABARD Recruitment 2023 Salary,www.nabard.org recruitment 2023

જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારા માટે બેસ્ટ ભરતી ની જાહેરાત આવી છે કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ માટે નેશનલ બેંકમાં આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની જગ્યા પર ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માં અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવાર ભરતી ને લગતી તમામ માહિતી આ લેખ માં વાંચી શકે છે.,અથવા તો NABARD Recruitment 2023 Notification વાંચી શકો છો. તેમજ તમારા મિત્રો,સગાસબંધી જે નોકરી ની શોધ માં છે તેમને જરૂર શેર કરો.

NABARD Recruitment 2023 Notification
NABARD Recruitment 2023 Notification

NABARD Recruitment 2023 | NABARD Recruitment 2023 Notification

ભરતી કરનાર સંસ્થા કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ માટે નેશનલ બેંક
પોસ્ટનું નામ આસિસ્ટન્ટ મેનેજર
અરજી કરવાનું શરૂઆત 02 સપ્ટેમ્બર 2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 23 સપ્ટેમ્બર 2023
અરજી કરવાની પદ્ધતિ ઓનલાઈન
Official Website https://www.nabard.org/

પોસ્ટનું નામ

કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ માટે નેશનલ બેંક દ્વારા જાહેરાત માં જણાવ્યા મુજબ આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની જગ્યા પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે, આ ભરતી માં જરૂરી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારએ ઓનલાઇન અરજી કરવાની છે.

કુલ જગ્યા

કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ માટે નેશનલ બેંક ની આ ભરતી માં આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની જગ્યા પર કુલ 150 જગ્યા પર ભરતી થવા જઈ રહી છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

આ ભરતી માં આસિસ્ટન્ટ મેનેજરની લાયકાત ને લગતી માહિતી માટે નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરી વાંચી શકો છો.

વય મર્યાદા

આ ભરતી માં 21 થી 30 વર્ષ ના ઉમેદવાર અરજી નોંધાવી શકે છે,ઉમેદવારએ ઉંમર 01 સપ્ટેમ્બર 2023 ગણતરી કરવાની રહશે.

પગારધોરણ

કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ માટે નેશનલ બેંક માં પસંદગી થનાર ઉમેદવાર ને પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે મહિને રૂ.44,500/- ચૂકવામાં આવશે,ત્યાર બાદ સરકારી નિયમ અનુસાર ચુકવણી કરવામાં આવશે.

પસંદગી પક્રિયા

આ ભરતી માં ઉમેદવારની પસંદગી પક્રિયા સ્ટેપ નીચે મુજબ છે.

 • પ્રિલિમ્સ પરીક્ષા
 • મેઇન પરીક્ષા
 • ઇંટરવ્યૂ

મહત્ત્વની તારીખ

ફોર્મ ભરવાની શરૂઆત 02 સપ્ટેમ્બર 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 23 સપ્ટેમ્બર 2023

અરજી કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

 • ફોટો
 • સહી
 • આધાર કાર્ડ/ચુંટણી કાર્ડ/ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ
 • ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ (લાયકાત પ્રમાણપત્ર)
 • અન્ય વિગત

અરજી કરવા માટેની મહત્ત્વની લિન્ક

અરજી કેવી રીતે કરવી ?

 • સૌ પ્રથમ જાહેરાત માં તમે અરજી કરવા માટે સક્ષમ છો કે નહીં તે ચેક કરો.
 • ત્યાર બાદ સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.nabard.org/ પર જાઓ.
 • હવે Apply Here પર ક્લિક કરો.
 • ત્યાર બાદ Click Here for New Registration બટન પર ક્લિક કરો અને સંપૂર્ણ વિગર ભરો.
 • સંપૂર્ણ વિગત Application Form માં ભરો.
 • અરજી Submit થઈ ગયા બાદ અરજી ની Print કાઢો.

નોંધ : અરજી કરતાં પહેલા જાહેરાત વાંચી સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી લો પછી અરજી કરો,અમારા દ્વારા આપેલ માહિતી માં કોઈ ફેરફાર પણ હોય શકે છે.

જો તમે નોકરીની શોધ માં છો તો તમારે આ ભરતી વિશે પણ જાણવું જોઈએ :